ביטוח רכוש וביטוח עסק

ביטוח עסקי

לכל עסק ייחוד משלו. תחומי העיסוק, אופן הניהול, שירות לקוחות, מורכבות פיננסית ועוד.
כל אלה שונים מעסק לעסק ועל כן יש להתאים לכל עסק את הפוליסה שתיתן מענה לצרכים המדויקים שלו.
ביטוח עסק כולל כיסוי ביטוחי למקרים של נזק ופגיעה במבנה בית העסק וברכוש המצוי בתוכו וכן כיסוי בגין נזקים כלפי צד ג'.
את פוליסת העסק תוכל להרחיב, בהתאם לצרכים שלך ולהוסיף כיסויים נוספים כמו:

 • חבות מעבידים.
 • ביטוח לסחורה במעבר
 • ביטוח לקלקול מוצרים
 • ביטוח לאובדן הכנסות עקב נזק הנגרם לעסק
 • פוליסת אחריות מקצועית
 • אחריות המוצר
 • ביטוח דירקטורים

ביטוח דירה ותכולה

ביטוח דירה מעניק לך, בעל הנכס, כיסוי כנגד נזקים ואובדן שעלולים להיגרם למבנה שלך.
ביטוח דירה מכסה את כל סוגי הדירות- בית פרטי, דירת קרקע ודירה בבניין קומות.
בניגוד לביטוחי המשכנתאות בבנקים, המכסים רק את סכום השעבוד לבנק,
ביטוח הדירה בחברות הביטוח, מעניק לך כיסוי בהתאם לעלות שתידרש לך לטובת בניית הנכס מחדש במקרה של חלילה נזק.
חשוב לדעת: סכום ביטוח הדירה אינו מכסה את ערך הקרקע. במקרה של בית משותף, יש אפשרות לרכישת כיסוי ערך קרקע כתוספת לביטוח הדירה.

ביטוח תכולה יגן על תכולת הבית שלך מפני שריפה, הצפה או מקרה ביטוחי אחר- ויביטיח לך פיצוי במקרה של נזק.

ביטוח מערכת סולארית / מערכת פוטו וולטאית

ב"איכויות" אנו מציעים לך ביטוח למערכת הסולארית שיבטיח כי ההשקעה שלך תישאר מוגנת.
ביטוח המערכת הסולארית מעניק לך כיסוי מפני נזקים, העלולים לפגוע בתפקוד המערכת הסולארית שלך ועקב כך לגרום לך לאובדן הכנסות.
הנזקים המכוסים במסגרת הפוליסה הם:

 • נזקי הנגרם כתוצאה מאש
 • נזקי טבע- סופות, סערה וכו'…
 • רעידת אדמה
 • שבר זכוכית לקולטים

ניתן להרחיב את הפוליסה ולהוסיף גם כיסויים נוספים כגון:
1. כיסוי גניבה, בכפוף לדרישות מיגון.
2. אובדן רווחים- כיסוי בגין אובדן הרווחים במקרה של השבתת המערכת בעקבות נזק למערכת עד הקמתה מחדש.

** כיסוי עבור המערכת הסולארית מבוצע כתוספת לפוליסת דירה/ עסק/משק.
ביטוח המערכת בלבד, מחייבת כיסוי כמתקן הנדסי – ואז דמי הביטוח גבוהים משמעותית.

ביטוח חבות מעבידים

בכל מקרה בו עובד ניזוק בגופו במסגרת עבודתו, אתה כמעסיק, חשוף לתביעה אישית בגין רשלנות.
במסגרת תביעה אישית, תידרש לשלם פיצויים לעובד.
סכום הפיצויים עשוי להגיע לסכומים שקשה יהיה לעמוד בהם
ולכן, כל מעסיק חייב להגן על עצמו בביטוח חבות מעבידים.
** חשוב לזכור: בכל מקרה של פגיעת עובד, יש למסור לידיו טופס פגיעה בעבודה של הביטוח הלאומי, בל/250.
לפרטים נוספים כיצד יש לנהוג במקרה של פגיעת עובד בעבודה לחץ כאן